Skip to main content

Teamleider

CityKids is vanwege groei en de opening van nieuwe locaties in de regio Rijnmond op zoek naar enthousiaste en doortastende Teamleiders.

CityKids is een Medische zorginstelling met vestigingen in 3 regio’s binnen Nederland: Rijnmond, Haaglanden en de Zuid-Hollandse eilanden. Wij leveren zorg, behandeling en begeleiding aan cliënten in de leeftijd van 0 tot 23 jaar.

CityKids richt zich hierbij op verschillende doelgroepen. Het Ontwikkelcentrum is er voor cliënten met een ontwikkelingsachterstand, verstandelijke beperking en/of een stoornis in het Autisme Spectrum (ASS). Bij het Verpleegkundig Centrum komen cliënten met een intensieve zorgvraag. Het Ontdekkingscentrum is er voor cliënten met een ernstige verstandelijke beperking en meervoudige beperking. Naast deze verschillende centra biedt CityKids ondersteuning in de thuissituatie in de vorm van Gezinsondersteuning en tevens is er een beschermd woonvoorziening voor jongvolwassen jongens.

Organisatie context van CityKids

Binnen CityKids is de Teamleider het eerste aanspreekpunt voor de locatie en team voor in- en externe contacten en bij klachten. De Teamleider ontvangt hiërarchisch leiding van de Operationeel Manager waaronder de functie is gepositioneerd. De Teamleider geeft functioneel leiding (coaching) aan de medewerkers op de locatie(s); hierbij kan het gaan om één of meerdere teams.

De Teamleider is binnen de vastgestelde managementkaders op de locatie verantwoordelijk voor de continuïteit van de dienst- en zorgverlening. Tevens is de Teamleider verantwoordelijk voor de voortgang van de dagelijkse (operationele) zaken, wanneer teamleden er zelf niet uitkomen. Voor advies en ondersteuning kan de Teamleider terugvallen op de Operationeel Manager en de Directeur/Bestuurder. De Teamleider geeft hiërarchisch leiding.

De functie context en taken van de Teamleider

De Teamleider is op de locatie verantwoordelijk voor het kwalitatief goed bedienen van cliënten en voor de ouder(s)/verzorger(s)van de kinderen. Daarnaast verantwoordelijk voor de veiligheid en het welzijn van cliënten en een goed en effectief werkklimaat voor teamleden. De Teamleider heeft in dit kader gedelegeerde bevoegdheden vanuit de Operationeel Manager tot het nemen van beslissingen binnen de vastgestelde kaders, het organisatiebeleid en wet- en regelgeving. De coaching en coördinatie is gericht op het werken met en vanuit zelforganiserende teams. De Teamleider voert meerdere malen per jaar individuele gesprekken met de teamleden.

De Teamleider is op de locatie verantwoordelijk voor de continuïteit van de zorg- en dienstverlening. Hij/zij coördineert het dagelijkse reilen en zeilen op de locatie en zorgt voor een juiste kwantitatieve en kwalitatieve bezetting op de behandelgroepen. Daarnaast rapporteert en informeert hij/zij de Operationeel Manager op basis van gemaakte afspraken en met behulp van beschikbare informatiesystemen en hulpmiddelen. De Teamleider implementeert, (voert uit) het beleid op de locatie.

De Teamleider onderhoud contacten in de bestaande netwerken en breidt in samenspraak met de Operationeel Manager netwerken zo nodig uit om de visie en missie van CityKids op het geboden en te bieden zorgaanbod op locatieniveau uit te dragen.

De Teamleider volgt proactief de ontwikkelingen in de zorg en het onderwijs in het belang van de organisatie, de locaties en de cliënten met diens ouder(s)/vertegenwoordiger(s).

De Teamleider denkt pro-actief mee en doet voorstellen om te anticiperen op de maatschappelijke en lokale ontwikkelingen en de voor de organisatie relevante veranderingen in de wet- en regelgeving. Met als doel, het op tactisch niveau mede vormgeven en realiseren van het zorgbeleid en de zorgprogramma’s op de locatie(s). Uitvoering geven aan het beleid (programma’s) op zorg- en onderwijsgebied. Coördineert binnen het primaire proces individuele teamleden en/of meerdere teams op locatie(s) en stuurt hen aan, aan de hand van gedelegeerde taken vanuit de Operationeel Manager.

Functie-eisen en competenties

 • HBO werk- en denkniveau met een afgeronde HBO opleiding.
 • Kennis van trends en ontwikkelingen op het gebied van zorg en onderwijs.
 • Kennis van wet- en regelgeving op het gebied van zorg en onderwijs.
 • Kennis van managementtechnieken.
 • Kennis van en ervaring met teambuilding waarbij oog is voor de groepsdynamica
 • Kennis van bedrijfsvoering, waaronder personeelsplanning en cliëntplanning en het bedrijfsmatig werken en het realiseren van bedrijfsdoelstellingen
 • Vaardigheid in het ontwikkelen, verdedigen en uitdragen van het beleid op de locatie(s) binnen de regio.
 • Vaardigheden in het bedrijfsmatig werken als onderdeel van een grotere organisatie en het behalen van de bedrijfsdoelstellingen
 • Vaardigheid in het coachen van professionals en medewerkers;
 • Mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid voor het geven van presentaties, delen van kennis en het geven van advies en het opstellen van verslagen/rapportages ten behoeve van de Operationeel Manager, het managementteam en de locatie.
 • Sociale vaardigheden voor het onderhouden, uitbreiden en ontwikkelen van netwerkorganisatie (zoals bijvoorbeeld wijkteams, collega zorgorganisaties, lokale overheden), het coördineren van de locatie(s) of teams en voor de externe contacten (het gezin/systeem).

Wij bieden

 • Een uitdagende, afwisselende en zelfstandige fulltime functie (36 uur per week, 32 uur is bespreekbaar), in een dynamische en groeiende onderneming met een maatschappelijk relevant zorgaanbod.
 • Een jaarcontract met uitzicht op een vaste aanstelling bij goed presteren.
 • Goede salaris- en arbeidsvoorwaarden conform cao Jeugdzorg.
 • Secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een laptop, telefoon en een aantrekkelijke collectieve pensioenregeling.
 • Garantie van uitdagende projecten op inhoud en op teamniveau.
 • De mogelijkheid om zorg gerelateerde cursussen te volgen.

Informatie

Kijk voor meer informatie over het zorgaanbod en de werkwijze van CityKids op: www.citykids.nl.

Sollicitatieprocedure

Je brief met motivatie en CV kan je mailen, ter attentie van onze directeur/bestuurder Maritza Russel.

We verzoeken je alleen te reageren indien je voldoet aan de opleidingseisen. Het kunnen verkrijgen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is noodzakelijk. De kosten hiervoor worden vergoed. Een assessment kan onderdeel uit maken van de procedure.

Het opvragen van referenties kan bij geschiktheid ook onderdeel uitmaken van de procedure.

Wij ontvangen je CV en motivatie, waarin je o.a. in gaat op de gestelde functie-eisen, uiterlijk 30 november 2023.

Sollicitaties zonder motivatiebrief worden niet in behandeling genomen.