Skip to main content

Privacyverklaring | sollicitanten

Inleiding
De missie van CityKids is: “Het bieden van kwalitatief hoogwaardige zorg voor cliënten met een beperking en/of een verpleegkundige zorgvraag en richt zich daarbij op het creëren van een veilige en warme
omgeving waarin cliënten maximale kansen krijgen zich te ontwikkelen.” Daardoor kunnen zij later hun eigen leven zoveel mogelijk zelf vormgeven en
meedoen in de maatschappij.

Wij hebben een maatschappelijke verantwoordelijkheid naar onze cliënten en overige betrokkenen, medewerkers en sollicitanten. CityKids zet zich dan ook in om de persoonlijke levenssfeer en privacy van deze personen te beschermen. We begrijpen dat persoonsgegevens meer zijn dan alleen maar gegevens van betrokkenen. Daarom spelen we actief in op de invoering van scherpere privacyregels, zodat we nu én in de toekomst voldoen aan de geldende wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van de privacy.

Privacyverklaring
CityKids geeft met deze privacyverklaring richting aan privacy en laat zien dat zij de privacy van sollicitanten waarborgt, beschermt en handhaaft. Kortom: CityKids vindt jouw privacy belangrijk. We leggen in deze verklaring uit hoe we met (bijzondere) persoonsgegevens omgaan.

Wat zijn persoonsgegevens?
Het begrip ‘persoonsgegevens’ staat voor alle informatie over jou aan de hand waarvan CityKids je kan identificeren. Je kunt hierbij denken aan je naam, geboortedatum en adres. Maar ook aan een foto of e-mailadres. Bijzondere persoonsgegevens zijn gegevens die iets zeggen over jouw gezondheid of beperking.

Welke persoonsgegevens verwerkt CityKids tijdens de sollicitatieprocedure?
Wanneer je wilt reageren op één van onze vacatures, stuur je je sollicitatie naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. We vragen jou je CV en motivatiebrief mee te sturen. CityKids verzamelt dus jouw motivatiebrief, CV en persoonsgegevens ten behoeve van de sollicitatie.

Waarvoor verwerkt CityKids jouw persoonsgegevens nog meer?
CityKids zal bovengenoemde en eventuele andere verstrekte persoonsgegevens kunnen verwerken voor de volgende doeleinden:

 • het leggen en onderhouden van contact;
 • het beantwoorden van door jou gestelde vragen of het verstrekken van door jou gevraagde informatie;
 • het maken van een selectie van kandidaten om een sollicitatieprocedure mee te starten;
 • het doorlopen van een sollicitatieprocedure;
 • het voeren van een juiste administratie en intern beheer;
 • het behandelen van eventuele klachten en het oplossen van geschillen;
 • het doorlopen van de precontractuele fase en het kunnen aangaan van een (arbeids‑) overeenkomst;
 • CityKids streeft altijd naar kwaliteitsverbetering. Daarbij kunnen we jouw input nodig hebben, bijvoorbeeld met het uitvoeren van een audit.

Welke persoonsgegevens verwerkt CityKids ten behoeve van een eventuele aanstelling?
Indien CityKids besluit met jou een arbeidsovereenkomst aan te gaan, zal sprake zijn van het verplicht aanleveren van persoonsgegevens om de overeenkomst aan te kunnen gaan.

Je kunt hierbij denken aan referenties, kopie ID-kaart, kopie bankpas, VOG en kopie diploma’s.

Daarnaast zal CityKids jouw registratie checken in bijvoorbeeld het BIG-register en/of het SKJ-register. In het geval van een stage of leerwerkplek, vragen wij om een praktijkovereenkomst.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens?
CityKids is verwerkingsverantwoordelijke en dus verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Verwerkt CityKids ook bijzondere persoonsgegevens?
Ja, CityKids verwerkt ook bijzondere persoonsgegevens. Echter, CityKids verwerkt van betrokkenen in beginsel geen bijzondere persoonsgegevens. Wanneer het in een specifiek geval toch noodzakelijk is om bijzondere persoonsgegevens van een betrokkene te verwerken, zal CityKids dat alleen doen als dat in overeenstemming is met de geldende wet- en regelgeving.

Hoe gaat CityKids met persoonsgegevens om?
CityKids bewaart persoonsgegevens zorgvuldig, niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn verwerkt en conform de daarvoor geldende wet- en regelgeving. Binnen CityKids mogen medewerkers alleen jouw persoonsgegevens verwerken als dat noodzakelijk is voor de uitvoering van hun werkzaamheden. De medewerkers van CityKids hebben allemaal een geheimhoudingsplicht en hebben hier ook voor getekend.

Als je solliciteert of concreet interesse toont in een vacature of het verrichten van werkzaamheden voor CityKids, dan bewaart CityKids jouw persoonsgegevens die aan haar verstrekt worden zolang de sollicitatieprocedure loopt en/of er over en weer interesse wordt getoond in het mogelijk aangaan van een arbeidsovereenkomst. Jouw persoonsgegevens zullen worden verwijderd binnen vier weken na beëindiging van de sollicitatieprocedure.

Als je bij ons in het sollicitatiebestand wil blijven staan, kun je hiervoor apart toestemming geven. In dat geval bewaren wij je gegevens maximaal 1 jaar na beëindiging van de sollicitatieprocedure in portefeuille. Na afloop van deze termijn zullen je gegevens verwijderd worden.

Kom je in dienst bij CityKids, dan worden je gegevens onderdeel van het personeelsdossier.

Met wie deelt CityKids jouw persoonsgegevens?
Jouw persoonsgegevens zullen niet aan andere ontvangers worden verstrekt.

WIFI-netwerk van CityKids
CityKids stelt op een aantal locaties een WIFI-netwerk beschikbaar. CityKids bewaart gedurende drie weken de geschiedenis van het internetgebruik van sollicitanten. Na deze drie weken wordt dit automatisch verwijderd. CityKids bekijkt deze gegevens niet, tenzij er sprake is van een zwaarwegende reden.

Wat zijn je rechten?

 • Recht op informatie en inzage
  Als je wilt weten welke gegevens we van je hebben, dan kun je dat aan ons vragen.
 • Recht op correctie/verwijdering
  Vind je dat bepaalde gegevens niet kloppen, dan kun je een verzoek doen tot wijziging, aanvulling of verwijdering van die gegevens.
 • Recht op beperking
  In sommige gevallen kun je CityKids vragen om de verwerking van jouw persoonsgegevens tijdelijk te staken. Dit kan onder andere in afwachting van een correctieverzoek of de beoordeling van een bezwaar.
 • Recht op bezwaar
  Je kunt bezwaar maken tegen een bepaalde verwerking van jouw persoonsgegevens door CityKids. CityKids zal beoordelen of zij aan jouw bezwaar tegemoet kan komen.
 • Recht op overdraagbaarheid
  Als je dat zou willen dan kan CityKids de door jou, aan CityKids verstrekte gegevens, rechtstreeks overdragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.

Kan CityKids deze privacyverklaring wijzigen?
CityKids mag deze verklaring wijzigen. De meest actuele versie is te vinden op de website van CityKids => https://www.werkenbijcitykids.nl/

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?
Als je een vraag of een klacht hebt over de verwerking van persoonsgegevens door CityKids of indien je een bezwaar wilt indienen, dan kun je contact opnemen met Sandra van Geest, functionaris gegevensbescherming (FG). Je kunt contact opnemen via het emailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. onder vermelding van “FG” of je kunt bellen naar het hoofdkantoor 010 467 31 05.

In het geval van klachten of geschillen over het contact of de sollicitatieprocedure worden jouw persoonsgegevens bewaard gedurende de behandeling van deze klachten en geschillen. Wanneer vast staat dat een klacht of geschil is opgelost of beëindigd, dan zullen de daarvoor bewaarde persoonsgegevens worden verwijderd.

Privacyverklaring voor cliënten en overige betrokkenen, medewerkers & disclaimer website
Voor cliënten en overige betrokkenen, medewerkers en websitebezoekers heeft CityKids aparte privacyverklaring opgesteld

Autoriteit Persoonsgegevens
Mocht je ondanks de zorgvuldige aanpak van CityKids op het gebied van de verwerking en bescherming van persoonsgegevens een klacht hierover hebben, dan heb je op grond van de privacywetgeving het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Zie hiervoor de website: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Datalek
CityKids heeft een procedure meldplicht datalekken opgesteld. Deze procedure is gebaseerd op de beleidsregels van de Autoriteit Persoonsgegevens.  

Contactgegevens hoofdkantoor CityKids
CityKids B.V.
Voorburgstraat 298c
3037 BS Rotterdam
010-4673105
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.